Bizda yubiley!

Oliy ligada ochko jamg’arish borasida 800lik dovon zabt etildi

2004-yil – 36 ochko
2005-yil – 30 ochko
2006-yil – 38 ochko
2007-yil – 26 ochko
2008-yil – 37 ochko
2009-yil – 42 ochko
2010-yil – 23 ochko
2012-yil – 49 ochko
2013-yil – 60 ochko
2014-yil – 64 ochko
2015-yil – 74 ochko
2016-yil – 74 ochko
2017-yil – 70 ochko
2018-yil – 68 ochko
2019-yil – 49 ochko
2020-yil – 35 ochko
2021-yil – 26 ochko